Wanneer logopedie?

Wanneer logopedie?
Heeft u problemen met praten of maakt u zich wel eens zorgen om de spraak van uw kind ? Vraagt u zich af of de logopedist iets voor u zou kunnen betekenen? De onderstaande signaleringslijst zou u kunnen helpen om te bepalen of logopedie zinvol kan zijn voor u of uw kind.

Logopedisten onderzoeken, begeleiden en behandelen stoornissen op het gebied van taal, eten en drinken, mondgedrag, spraak, adem, stem en gehoor. Ook geven zij scholing en preventie bij o.a. beroepssprekers, toneelspelers en zangers.

Een goedgestemd gesprek( c.a 3x) met u over  de mogelijkheden van uw stem ook als het optimale behaald is met/na  de Logopedie-stembehandeling.

Motto: Laat uw stem gelden!

De logopediepraktijk voor spreken en zingen legt zich specifiek toe op:

Adem/stem:

 • Adem- en stemproblemen bij benauwdheid
 • Heesheid of een schorre stem
 • Adembeheersing als voorbereiding op zingen
 • Stemproblemen tijdens of na het zingen
 • Hyperventilatie
 • Spreken in het openbaar (niet door alle zorgverzekeraars vergoed!)
 • Lax-Vox therapie.
 • Glazenbuis Resonans therapie.
 • Hoesttherapie
 • Larynx facilitatie[manipulatie.]
 • Larynx massage.
 • Ontspanningstherapie.
 • Optimaliseren van de oudere stem

Spraak:

 • slissen/lispelen (interdentaliteit)
 • articulatiestoornissen (bepaalde klanken niet of moeilijk uit kunnen spreken)
 • dysarthrie (problemen met praten/slikken na een beroerte)neurologische problematiek.
 • neusspraak
 • onduidelijk spreken

Presentatie:

 • plankenkoorts
 • onverstaanbaar spreken
 • monotoon spreken
 • bij spreekangst